جلسه مشترک طلاب اردکان و میبد و تفت

جلسه مشترک طلاب اردکان و میبد و تفت

کمیسیون اقتصادی
گزارش مختصر: دکتر زنگنه؛ ۸۰ پروژه در اصلاح ساختار بودجه تعریف کردیم جلسه تخصصی طلاب در موضوع  اقتصاد اسلامی با حضور دکتر زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ...
۰