کمیسیون تبلیغی

کمیسیون تبلیغی

کمیسیون تبلیغی

آیت الله حائری شیرازی کشف علوم انسانی را ضروری دانست و گفت: راهکارها باید کشف شود، طلاب باید تلاش کنند که بدانند که غرب علوم انسانی خود را از مریخ نیاورده است بلکه سال ها کار کردند تا ...
۰