حلقه فکری گروه مطالعات اقتصاد اسلامی

حلقه فکری گروه مطالعات اقتصاد اسلامی

حلقه فکری گروه مطالعات اقتصاد اسلامی

گزارش خبری گروه مطالعات اقتصاد اسلامی طلاب اردکان، در روز چهارشنبه ۴/۲/۱۳۹۶ اردوی آموزشی و بازدید علمی از نمایشگاه «بانک، بورس و بیمه» برگزار نمود. مسؤولیت این اردو بر عهده حجت الاسلام مصطفی زارع اردکانی، دبیر گروه مطالعات ...
۰