مجمع نمایندگان

فصل اول: کلیات
ماده ۱: نام: «مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم» که در این اساسنامه اختصاراً «مجمع» نامیده می‌شود.
ماده ۲: تعریف: «مجمع» نهادی  است حوزوی  دارای شخصیت حقوقی، که با آرای مستقیم طلاب و فضلای حوزه علمیه برای تحقق آرمان‌های قائد عظیم الشان جهانن اسلام حضرت آیت ا…العظمی امام خمینی(ره) ومنویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مراجع معظم تقلید مسلم در جهت اصلاح و تعالی امور حوزه علمیه قم فعالیت می‌نماید.
ماده ۳: دوره نمایندگی مجمع نمایندگان چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبلی برگزار شود.
تبصره ۱: در وضعیتی که امکان برگزاری انتخابات نباشد، به صلاحدید جامعه مدرسین یا به پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب دو سوم مجمع نمایندگان و تأیید جامعه‌یی مدرسین، انتخابات حداکثر تا یک سال به تأخیر می‌افتد و در این مدت، مجمع سابق هم چنان به کار خود ادامه خواهد داد.
تبصره ۲: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را آیین نامه انتخاباتی معین می‌کند.
ماده ۴: مرکز فعالیت: حوزه علمیه قم می باشد.
ماده ۵: اصل حاکم: محور اساسی در پیدایش و استمرار مجمع و کلیه شؤون آن «ولایت مطلقه فقیه» است. بنابراین هر نوع پیشنهاد، تصمیم و اقدامی که با نظامم مقدس جمهوری اسلامی و اصل بنیادین ولایت فقیه سازگار نباشد، فاقد اعتبار است.
مفاد این ماده بر اطلاق و عموم سایر مواد اساسنامه و همه مصوبات مجمع حاکم است، و در هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.

فصل دوم: اهداف و سیاست‌ها
ماده ۶: ایجاد ارتباط بیشتر بین طلاب و فضلاء با مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید(دامت برکاتهم)، جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه‌های علمیه وو مدیریت حوزه‌های علمیه در جهت اهداف و مصالح حوزه و نظام اسلامی.
ماده ۷: تنظیم و تقویت امور حوزوی و نهادهای آن در جهت اسلام ناب محمدی (ص) و تحکیم مبانی جمهوری اسلامی با ارائه طرح‌های مناسب برای:
۱ – جذب نیروهای لایق جهت تحصیل در حوزه.
۲ – ارتقاء سطح علمی و پژوهشی حوزه.
۳ – اصلاح و تنظیم برنامه‌های پژوهشی، مراحل آموزشی، کتب و مواد درسی و ایجاد رشته‌های تخصصی مورد نیاز.
۴- رشد و گسترش آموزه‌های  اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و غیره.
۵ – رشد و گسترش فقه حکومتی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی).
۶ – گسترش تبلیغات اسلامی از طریق اعزام مبلغین، نشر کتب و مطبوعات و سائر وسائل ارتباط جمعی.
۷- ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادها برای تقویت علمی و اخلاقی حوزه.
۸ – تهذیب حوزه و پیشگیری از انحرافات فکری، سیاسی و اخلاقی.
۹ – تربیت مجتهدان، محققان، مدرسان، مدیران، نویسندگان و مبلغان اسلامی شایسته و آگاه به شرائط زمان و مکان.
۱۰ – جذب نیروهای خلاق و کارآمد برای تدریس در حوزه و دانشگاه، امامت جمعه و جماعات، قضاوت و غیره.
۱۱ – افزایش آمادگی‌های رزمی و دفاعی در حوزه و تقویت بسیج عمومی.
۱۲ – رسیدگی به امور شهداء، ایثارگران، معمرین و مرحومین و بازماندگان آنها در حوزه.
۱۳ – ایجاد ارتباط قوی با حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه، علماء بزرگ و دانشگاه‌ها، نهادهای انقلابی و اجرایی و مراکز دینی خارج از کشور.
۱۴ – بهبود شرایط و امکانات مناسب تحصیلی و رفع نیازها و مشکلات معیشتی و اقتصادی طلاب و فضلاء حوزه.
ماده ۸۸: تقویت مدیریت حوزه با بسیج تمامی نیروها و امکانات.

فصل سوم: وظایف و اختیارات
بخش اول: وظایف
ماده ۹: مجمع موظف است طرح‌ها و پیشنهادات مصوب خود را در جهت بهبود و نظم حوزه است بر حسب مورد به شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین و یا مرکز مدیریتت ارسال نماید.
ماده ۱۰: مجمع می‌تواند در کلیه امور حوزه مصوبه داشته باشد.
ماده ۱۱: در صورتی که شورای عالی حوزه طرحی را جهت انجام یا بررسی به مجمع ارسال کرد، مجمع  موظف است پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را حداکثر دوو ماه پس از اعلام به آن شورا ارائه نماید.
ماده ۱۲: مجمع مصوبات خود را به شورای عالی حوزه ارسال می‌نماید و پس از تأیید شورای عالی حوزه لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره: مصوباتی به شورای عالی حوزه ارسال می‌شود که مسئول اجرای آن مرکز مدیریت حوزه است.
ماده ۱۳: در صورتی که شورای عالی حوزه، مصوبه مجمع را رد نمود و یا ایراداتی بر آن گرفت، مجمع موظف است حتی المقدور از طرح پیشنهادی خود صرف نظر کند.
ماده ۱۴: در صورتی که مجمع در نهادهای اجرائی حوزه نواقص و مشکلاتی را مشاهده نماید از طریق هیئت رئیسه موارد را با ارائه راه حل‌های اجرائی آن به مراجعع ذیصلاح ارجاع ‌دهد.
ماده ۱۵: مجمع موظف است تمام توانایی خود را در جهت رشد و تقویت مبانی علمی و اخلاقی در حوزه –  با همکاری مراجع ذیصلاح – بکار بندد و به هیچ وجه از اهدافف خود تخطی ننماید.
ماده ۱۶: مجمع موظف است کلیه تصمیمات خود را در جهت تقویت روح اتحاد بین طلاب و فضلاء، با جامعه محترم مدرسین، شورای عالی حوزه، افاضل سابقه دار و سائرر اساتید طرفدار انقلاب قرار دهد.

بخش دوم: اختیارات   
ماده ۱۷: مجمع می تواند در جهت نیل به اهداف یاد شده با مراجع ذیصلاح در داخل و خارج حوزه ارتباط برقرار کند.
ماده ۱۸: مجمع می‌تواند با هماهنگی شورای عالی حوزه، در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری جلسات عمومی در سطح حوزه و نیز کنفرانس‌ها و سمینارهای علمیی و تحقیقی بنماید.
ماده ۱۹۹: مجمع می‌تواند از صاحب نظران علمی، سیاسی و اجتماعی برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

فصل چهارم: تشکیلات
ماده ۲۰: تشکیلات مجمع عبارت است از:
۱-  مجمع عمومی.
۲-  هیأت رییسه.
۳-  کمیسیون‌ها.
۴-  واحد نظارت و تهذیب.
۵ – دبیرخانه.
۶ – واحد تدوین طرح‌ها و اصلاح آیین نامه.
۷ – واحد اطلاع رسانی (نشریه داخلی، سایت خبری).
بخش اول: مجمع عمومی
مبحث اول: تعریف:
ماده ۲۱: مجمع عمومی از اجتماع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تشکیل می‌گردد و دارای جلسات عادی، فوق‌العاده و اضطراری خواهد بود.
تبصره ۱: جلسات عادی مجمع، طبق زمان بندی مقرر و با حضور سه پنجم نمایندگان و جلسات فوق العاده به درخواست هیأت رییسه یا ۱۵ نفر از اعضاء و با حضور سهه پنجم نمایندگان رسمیت می‌یابد. مقررات جلسات را آیین نامه داخلی معین می‌کند.
تبصره ۲۲: جلسات اضطراری به درخواست هیئت رئیسه تشکیل و با حضور اکثریت مطلق (نصف + یک) رسمیت می‌یابد.

مبحث دوم: وظایف
ماده ۲۲: وظایف مجمع عمومی به این شرح است:
۱ – انتخاب  هیأت رییسه.
۲ – تشکیل کمیسیون‌های مورد نیاز.
۳ – انتخاب اعضای کمیسیون‌های ویژه و واحد نظارت و تهذیب.
۴ – تصویب و اصلاح شرح وظایف کمیسیون‌ها.
۵ – استماع گزارش هیأت رئیسه و کمیسیون‌ها.
۶ – بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای رسیده جهت تصویب یا رد آن‌ها.
۷ – قبول یا رد استعفای هر یک از نمایندگان یا اعضای هیأت رئیسه پس از بررسی دلایل آنان.
۸ – تصویب و اصلاح کلیه آیین نامه‌های داخلی مجمع عمومی، هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها و سائر واحدهای مربوطه و آیین نامه انتخاباتی.
۹ – انتخاب دو نفر نماینده به منظور دفاع از مصوبات مجمع در جلسات شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین.
ماده ۲۳: مجمع عمومی می‌تواند به تناسب مسئولیت‌های خود اختیاراتی در محدوده همین اساسنامه به هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها، واحدهای تابعه و نمایندگان تفویضض ‌نماید.

مبحث سوم: اختیارات:
ماده ۲۴: مجمع عمومی می‌تواند در موارد ضروری با پیشنهاد هیأت رییسه یا بیست نفر از نمایندگان تصویب نهایی طرح یا پیشنهادی را به کمیسیون سیاسی یا جلسهه مشترک هیأت رییسه و کمیسیون مربوطه واگذار نماید.
ماده ۲۵: مجمع عمومی می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد در امور داخلی و خارجی کشور هم به بحث و بررسی بپردازد و طرح‌ها و پیشنهادهایی را تهیهه نماید، این پیشنهادها به حسب مورد به مراجع تقلید، دفتر مقام معظم رهبری و جامعه مدرسین ارسال می‌شود.

بخش دوم: هیأت رئیسه
مبحث اول: تعریف
ماده ۲۶: هیأت رئیسه مرکب از رئیس و دو نایب‌رئیس و دو منشی خواهد بود که به مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
مبحث دوم: وظایف
ماده ۲۷: وظایف هیأت رئیسه عبارت است از:
۱ – ایجاد دبیرخانه، واحد رسانه و واحد تدوین و اصلاح آیین نامه.
۲ – پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده به مجمع عمومی.
۳ – تصمیم‌گیری در مورد تشکیل جلسات اضطراری.
۴ – ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌ها.
۵- اعلام طرح‌ها و پیشنهادهای رسیده به مجمع عمومی و ارسال آنها به کمیسیون‌های مربوطه و مراجع ذیصلاح .
۶ – پیشنهاد نامزدهای مورد نیاز به مجمع عمومی جهت واحد نظارت و تهذیب.
تبصره: تعداد کاندیداهای پیشنهادی باید حداقل دو برابر افراد مورد نیاز باشد.
۷- ایجاد ارتباط با مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، جامعه محترم مدرسین، شورای عالی حوزه و سایر مراکز ذیصلاح.
۸- پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های ویژه به مجمع عمومی.
۹ – ارسال مصوبات مجمع عمومی به شورای عالی حوزه و جامعه محترم مدرسین جهت اطلاع یا تصمیم مقتضی.
۱۰ – پیگیری مصوبات مجمع و ارائه گزارش مراحل اجرایی آن‌ها به مجمع عمومی.
۱۱ – گزارش سالانه‌ی کار مجمع و مصوبات آن به محضر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید.
۱۲ – دفاع از جایگاه «مجمع» و حیثیت نمایندگان.
۱۳۳ – منابع مالی مجمع از سوی مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه تأمین خواهد شد.

بخش سوم: کمیسیون‌ها
ماده ۲۸: جهت نیل به اهداف و انجام وظایف مجمع، کمیسیون‌هایی برای ارائه یا بررسی طرح‌ها شامل کمیسیون‌های دائمی و موقت و ویژه تشکیل می‌شود.
ماده ۲۹ : کمیسیون‌های موقت و ویژه، در موارد نیاز، به پیشنهاد هیأت رئیسه یا بیست نفر از نمایندگان با تصویب مجمع عمومی تشکیل می‌گردد.
ماده ۳۰: کمیسیون‌های ویژه برای بررسی مسائل حساس و فوق العاده مهم تشکیل می‌شود و کلیه اعضای آن از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۱: کمیسیون‌های دائمی عبارت است از:
۱ – کمیسیون تشکیلات و مدیریت.
۲ – کمیسیون آموزش.
۳ – کمیسیون اخلاق و تربیت.
۴ – کمیسیون تبلیغات.
۵ – کمیسیون تحقیقات علمی.
۶ – کمیسیون تحقیق و بررسی.
۷ – کمیسیون گزینش و جذب.
۸ – کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی.
۹ – کمیسیون مالی و اقتصادی.
۱۰ – کمیسیون حوزه و دانشگاه.
۱۱ – کمیسیون سیاسی
۱۲ – کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید.
۱۳ – کمیسیون طرح و برنامه.
تبصره ۱: اعضاءکمیسیون سیاسی را هیأت رئیسه و مسؤولان کمیسیون‌های دائمی، موقت و ویژه تشکیل می‌دهند.
تبصره ۲۲: شرح وظایف و مقررات کمیسیون‌ها را آیین نامه داخلی تعیین می‌کند.

بخش چهارم: واحد امور اجرایی
ماده ۳۲: به منظور انجام کارهای اجرایی مجمع، دبیرخانه تأسیس خواهد شد که مسؤولیت آن به عهده ریاست مجمع است.
ماده ۳۳: دبیرخانه شامل امور اجرایی، روابط عمومی، اداری و مالی و غیره خواهد بود که شرح وظایف آن‌ها را کمیسیون تشکیلات و مدیریت تهیه می‌کند و پس از تصویبب مجمع عمومی قابل اجرا است.
ماده ۳۴۴: کلیه اموال و دارائی ((مجمع)) متعلق به ((مجمع)) است در صورت عدم نیاز به شورای عالی حوزه واگذار خواهد شد.

بخش پنجم: واحد نظارت و تهذیب
ماده ۳۵: به منظور حسن سلوک نمایندگان و حفظ شؤون اخلاقی مجمع، واحدی برای نظارت و تهذیب تشکیل می‌شود. آیین نامه داخلی آن را اعضای واحد تعیینن می‌کنند و پس از تصویب مجمع عمومی قابل اجرا است.
ماده ۳۶: تعداد اعضای واحد نظارت و تهذیب ۵۵ نفر می‌باشد که با پیشنهاد هیأت رئیسه و انتخاب نمایندگان تعیین می‌شوند.

فصل پنجم: نمایندگان
مبحث اول: تعریف
ماده ۳۷: کلیه کسانی که طبق آیین‌نامه انتخاباتی مجمع – که به تصویب نهائی جامعه مدرسین رسیده است – انتخاب شده باشند، نمایندگان طلاب و فضلای حوزهه انتخابیه خود محسوب می‌شوند.

مبحث دوم: وظایف
ماده ۳۸: نمایندگان موظفند مسائل زیر را رعایت کنند:
۱ – طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی حوزه انتخابیه خود را به دبیرخانه مجمع جهت بررسی‌های مقتضی ارائه نمایند.
۲ – شرح وظایف و آیین‌نامه‌های مصوب را رعایت کنند.
۳ – اتحاد و هماهنگی بین طلاب و فضلای حوزه انتخابیه خود و ارتباط مستمر با آنان را حفظ نمایند.
۴ – وظایفی را که مجمع به عهده آنها می‌گذارد به نحو احسن انجام دهند. به ویژه شرکت منظم در کمیسیون‌ها و مجمع عمومی.
۵ – از هر نوع برخوردی که به اتحاد و یگانگی بین طلاب، با جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه و مدیریت، اساتید و افاضل سابقه‌دار و انقلابی آسیب می‌رساند پرهیزز نمایند.
۶۶ – از عنوان نمایندگی خود فقط در چارچوب همین اساسنامه استفاده نموده و از هر گونه استفاده‌ای در جهت دخالت در امور دیگر اجتناب نمایند.

مبحث سوم: اختیارات
ماده ۳۹: هر نماینده می‌تواند جلسات منظم یا موردی با طلاب و فضلای حوزه انتخابیه خود برای مسائل داخلی آن برگزار نموده و حتی‌المقدور به مشکلات آنان رسیدگیی نماید.
ماده ۴۰: هر نماینده می‌تواند مشکلات داخلی حوزوی مربوط به حوزه انتخابیه خود را که از حل آن‌ها معذور است، از طریق دبیرخانه مجمع به شورای عالی حوزه یا جامعهه مدرسین ارائه نماید.
ماده ۴۱: نمایندگان مجمع در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه در اظهار نظر آزاد می‌باشند.
ماده ۴۲: هر یک از نمایندگان مجمع می‌تواند تذکر خود را در مورد هر کدام از نهادهای حوزوی کتباً تسلیم هیأت رئیسه مجمع نماید.
تبصره ۱: دبیرخانه مجمع تذکرات مربوطه را در صورت تأیید هیئت رئیسه در اولین فرصت به نهادهای مربوطه ارجاع و پیگیری می‌نماید.
تبصره ۲۲: اگر تذکر مربوط به امور مهم و عمومی حوزه بود با صلاحدید هیئت رئیسه نتیجه پیگیری در مجمع عمومی اعلام می‌شود.

فصل ششم : تجدید نظر و انحلال
ماده  ۴۳: مجمع می‌تواند در هر یک از مصوبات خود با اکثریت دو سوم آراء تجدید نظر نماید.
تبصره ۱: پیشنهاد تجدید نظر، باید از طرف کمیسیون سیاسی یا۳۰ نفر از نمایندگان ارائه شود.
تبصره ۲: اثر مصوبه لاحق، نسبت به آینده است و شامل گذشته نمی‌شود.
ماده ۴۴: بازنگری مواد و تبصره‌های اساسنامه مجمع به جزء اصل حاکم، در موارد ضروری توسط جامعه مدرسین یا با پیشنهاد دو سوم نمایندگان و تأیید نهایی جامعهه مدرسین صورت می‌گیرد.
ماده ۴۵: انحلال مجمع، با پیشنهاد جامعه مدرسین و تأیید نهایی رهبر معظم انقلاب اسلامی امکان پذیر هست.
ماده ۴۶۶: تفسیر مواد و تبصره‌های اساسنامه به عهده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌باشد.

ماده ۴۷: این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل، شامل ۴۰ ماده و ۳ تبصره درتاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ شوال ۱۴۱۰ هجری قمری با اکثریت ۹۷ درصد حاضرین در مجمع عمومی تصویب و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۶۹ به تایید جامعه مدرسین رسید و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ مجدداً توسط شورای عالی جامعه مدرسین بررسی و تجدید نظر شد که مشتمل بر شش فصل، شامل ۴۷ ماده و ۱۰ تبصره می باشد.