مجمع شهرستان ها

 

اساسنامه مجمع طلاب و فضلای

شهرستان های استان یزد

 

 

 

 

 

* مقام معظم رهبری:

جبهه ای وجود دارد که به شکل نظام یافته و سازمان یافته ای حمله می کند. از این طرف اگرچه کار زیادی انجام می گیرد اما یک حرکت شکل یافته و نظم یافته ای برای دفاع وجود ندارد. این است که انسان احساس خطر می کند. انتظار این است که به این طور قضایا به صورت جدی رسیدگی شود.

این تشکل چیز بسیار خوبی است. آنچه که اتفاق افتاده –یعنی انتخاباتی که انجام گرفته و اساسنامه ای که در دستور کار شماست- کار بسیار مبارکی است که باید محکم آن را حفظ کنید و نگذارید به هیچ وجه با ایراد شبهه، کار لنگ بماند، کار مهمی انجام گرفته است.

کلیات

 • نام: «مجمع نمایندگان طلاب و فضلای شهرستان های استان یزد» که در این جا اختصاراً «مجمع» نامیده می‌شود.
 • تعریف: مجمع نهادی است حوزوی دارای شخصیت حقوقی، که مسؤول آن با آرای مستقیم طلاب و فضلای حوزه علمیه انتخابیه برای تحقق آرمانها و منویات مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید در جهت اصلاح و تعالی امور طلاب انتخاب می شود.
 • مرکز فعالیت: حوزه علمیه قم و حوزه‌های انتخابیه.
 • مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم: این مجمع تحت اشراف جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم است که متشکل از تمام نمایندگان طلاب و فضلای حوزه های علمیه شهرستان‌ها است و در اینجا به اختصار «مجمع نمایندگان قم» نامیده می شود.

اهداف

 • هدایت فعالیتهای فردی و گروهی، به شکل نظام یافته، آنچنانکه حاصل هر فعالیت در دیگری ضرب شده و بازخورد اجتماعی پیدا کند.
 • ایجاد ارتباط سازمانی بین طلاب و فضلای حوزه انتخابیه.
 • تنظیم و تقویت امور حوزوی جهت تحکیم مبانی جمهوری اسلامی با ارائه طرحهائی برای:

الف) جذب نیروهای لازم جهت تحصیل در حوزه .

ب) ارتقاء سطح علمی و پژوهشی طلاب حوزه انتخابیه.

ج) رشد و گسترش آموزه های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و… از طریق ارتباط با اساتید مجرب و علماء و مسؤولین.

د) گسترش تبلیغات اسلامی از طریق اعزام مبلغین، نشر کتب و وسایل ارتباط جمعی.

ه) ایجاد زمینه رشد و شکوفائی استعدادها برای تقویت علمی و اخلاقی طلاب حوزه انتخابیه.

و) پیشگیری و رفع انحرافات فکری، سیاسی و اخلاقی از طریق شناسائی افراد خاطی و برخورد متناسب با آن.

ز) جذب و تقویت نیروهای خلاق و کارآمد برای تدریس در حوزه و دانشگاه، امامت جمعه و جماعات، قضاوت، مبلغین، ادارات فرهنگی و… .

ح) ایجاد ارتباط قوی با حوزه های علمیه، ائمه جمعه، علمای بزرگ و دانشگاهها، شورای فرهنگی شهر و… .

ت) بهبود شرایط و امکانات مناسب تحصیلی و رفع نیازها و مشکلات معیشتی و اقتصادی طلاب و فضلاء حوزه انتخابیه.

 

 

ارکان

ماده۱: ارکان اساسنامه عبارت است از: مسؤول مجمع، هیأت اجرائی و مجمع عمومی.

ساختار

ماده۲: ساختار این اساسنامه به صورت چرخشی می‌باشد بدین صورت که بر اساس اهداف مجمع و نیاز سنجی، ابتدا برنامه ها توسط مسؤول نمایندگان طلاب در اختیار مجمع عمومی قرار می‌گیرد و مجمع عمومی موظف است این سیاستها را از طریق کمیسیونها به فعالیت اجتماعی تبدیل کند. در ادامه محصول فعالیت‌های مجمع، در اختیار مسؤول مجمع قرار می‌گیرد و ایشان بر اساس محصولات، اهداف و سیاست‌‎های مجمع، برنامه دیگری را مجدداً در اختیار مجمع عمومی قرار می دهد و این‌ چرخه ادامه پیدا می‌کند.

جایگاه و وظایف                                                                                                                                                                                                                        الف) مسؤول مجمع

ماده۳:   مسؤول مجمع؛ نماینده یا نمایندگان طلاب و فضلای شهرستان است که بر اساس انتخابات رسمی جامعه مدرسین و با رای مستقیم طلاب انتخاب می شود و آراء و نظریات او فصل الخطاب سایر ارکان است.

تبصره۱: مسؤول مجمع، مجری سیاستهای کلان مجمع نمایندگان قم است.

ماده۴: وظایف و اختیارات :

الف) تشکیل و اداره جلسات، نشستها و همایشها برای طلاب و فضلاء حوزه انتخابیه.

ب) پیگیری امور مربوط به طلاب و تلاش برای حل مشکلات آنان.

ج)تلاش برای حفظ اتحاد و هماهنگی طلاب در راستای اهداف پیش بینی شده در اساسنامه مجمع.

د) سازماندهی امور مشاوره در مسائل مختلف از قبیل درسی، اخلاقی، ازدواج و… .

ه) ارتباط با نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه و مسؤولین حوزوی و فرهنگی به منظور انعکاس و حل مشکلات طلاب و فضلای حوزه انتخابیه.

و) هماهنگی با سازمانها و ادارات و نهادهای تبلیغی و فرهنگی جهت زمینه سازی و ساماندهی امور تبلیغی و فعالیتهای فرهنگی.

ز) کمک و ارائه راه حل های مناسب به مسؤولین مراکز شهرستان جهت رفع مشکلات فرهنگی منطقه.

ح) شناسائی و معرفی نیروهای کارآمد از طلاب و فضلاء جهت قبول مسؤولیتهای مورد نیاز منطقه.

ت) تشکیل و نظارت بر صندوق قرض الحسنه جهت استفاده بهینه طلاب و فضلای شهرستان از وام ها و خدمات دیگر.

ب) هیأت اجرائی

ماده۵: هیأت اجرائی متشکل از طلاب و فضلای شهرستان است و رایزنی جهت تشکیل و سازماندهی کمیسیون ها، بر عهده این هیأت می باشد.

ماده۶: اعضاء این هیأت متشکل از پنج نفر از طلاب و فضلای شهرستان است که پس از مشورت و با در نظر گرفتن توانمندیهای فردی توسط نماینده انتخاب می شوند.

ماده۷: برخی از وظایف هیأت اجرائی:

 1. هیأت اجرائی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای کمیسیونها را بر حسب سابقه، تخصص، توانمندی و اولویّت سنجی، مشخص و به نماینده معرفی نماید.
 2. اطلاع رسانی و کمک در برگزاری جلسات .
 3. مشورت دهی در مورد تشکیل جلسات اضطراری و فوق العاده.
 4. ایجاد هماهنگی بین واحدها.
 5. اعلام نظرها و پیشنهادات به مجمع عمومی و ارسال طرح ها و پیشنهادات به کمیسیونهای مربوطه.
 6. اعلام برنامه و جمع بندی فعالیت های صورت گرفته در جلسات در پایان هر سال.

ج)  مجمع عمومی

ماده۸: مجمع عمومی، مهیا برای فعالیت های اجتماعی است که این فعالیت ها از طریق تک تک افراد و در قالب کمیسیون ها شکل می گیرد.

تبصره ۱: اعضای مجمع عمومی را کلیه طلاب شهرستان، تشکیل می دهند.

تبصره۲: طلاب و فضلای غیر مقیم و غیر بومی، پس از پیشنهاد ده نفر از اعضای مجمع عمومی و تائید نماینده طلاب از اعضای مجمع عمومی محسوب می شوند.

تبصره۳: هریک از اعضاء مجمع ملزم به عضویت در یکی از کمیسیونها هستند.

تبصره ۴: تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل ده درصد از کل اعضاء مجمع عمومی می باشد.

ماده ۹: جلسات مجمع عمومی طلاب به دو صورت ۱- عادی ۲-  فوق العاده و اضطراری است. جلسات عادی به صورت ماهیانه و جلسات فوق العاده و اضطراری با درخواست هیأت اجرائی و یا ده نفر از اعضاء با موافقت و اعلام نماینده تشکیل می گردد.

تبصره: جلسات مجمع طلاب مطابق روال سابق به صورت ماهیانه برگزار می شود.

ماده ۱۰: برخی از وظایف مجمع عمومی عبارت است از:

 • مجمع عمومی می تواند در هر دوره حداقل دو نماینده جهت اخذ رای در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، معرفی و پیشنهاد دهد.
 • هریک از اعضاء مجمع عمومی می تواند محترمانه عملکرد نمایندگان را نقد نماید.
 • مجمع عمومی می تواند به درخواست کتبی اکثریت مطلق طلاب شهرستان، علیه نماینده به مجمع نمایندگان قم طرح دعوا نماید.
 • شرکت فعال در کمیسیونها.
 • کمک به نماینده و ارائه پیشنهادات و انتقادات جهت به ثمر نشستن هرچه بهتر برنامه ها.

د) کمیسیونها

ماده ۱۱: کمیسیونها: گروههای تخصصی می باشند که بر اساس فعالیت طلاب و از طریق برنامه های مجمع سازماندهی می شود. نام و تعداد آنها به شرح زیر است:

 • کمیسیون طرح و برنامه و تدوین.
 • کمیسیون فرهنگی.
 • کمیسیون اقتصادی.
 • کمیسیون پژوهشی.
 • کمیسیون آموزشی.
 • کمیسیون تبلیغی.
 • کمیسیون فضای مجازی.
 • کمیسیون سیاسی.

ساختار و وظایف کمیسیونها

ماده ۱۲: اعضای کمیسیون طرح و برنامه و تدوین، «مسؤولین کمیسیونهای مجمع» می باشد که جهت گیری فعالیتهای سایر کمیسیونها را از طریق سیاستهای ابلاغی معین می سازد؛ بدین نحو که سیاستهای کلی مسؤول مجمع را بر اساس طرح و برنامه، مدوّن نموده و به سایر کمیسیونها ابلاغ می­ کند.

تبصره ۱ : سیاستهای کمیسیون طرح و برنامه به سایر کمیسیونها ابلاغ می شود و پس از اجرا و ارزیابی، به دست مسؤول مجمع رسیده و ایشان با توجه به ارزیابی صورت گرفته، جهت گیری کلی سیاستهای کمیسیون طرح و برنامه را، مجدداً معین می سازد و همین چرخه ادامه پیدا می کند.

تبصره۲: اعضاء افتخاری کمیسیون طرح و برنامه را نماینده مجمع، امام جمعه، مسؤولین حوزه علمیه شهرستان، سازمان تبلیغات و رؤسای کمیسیونها تشکیل می دهند.

ماده ۱۴: گاهی بر اساس اقتضا و شرایط ویژه جامعه، کمیسیون سیاسی، توسط مسؤول مجمع تشکیل می گردد.

تبصره: کمیسیونهای موقت و ویژه، در موارد مورد نیاز، به پیشنهاد کمیسیون طرح و برنامه یا یک سوم از اعضاء مجمع عمومی ایجاد می گردد.

ماده ۱۵: هر کمیسیون دارای هیأت رئیسه مرکب از رئیس، نائب رئیس و دبیر است که از طریق اعضاء کمیسیون مربوطه انتخاب می شوند.

تبصره۱: دوره کمیسیونها دو ساله است.

ماده ۱۶: آئین نامه داخلی کمیسیونها به پیشنهاد اعضای کمیسیون و با اخذ رأی اکثریت نسبی مجمع عمومی، تنظیم می‌شود.

ماده ۱۷: الحاقیه مفادی که متضاد با ساختار کلی اساسنامه نیست و بر اساس نیازها و مقتضیات زمان به وجود می آید از طریق بخش نامه های داخلی توسط مسؤول مجمع امکان پذیر است.

ماده ۱۸: تغییر مفاد اساسنامه به پیشنهاد مسؤول مجمع و تأئید هیأت رئیسه مجمع نمایندگان قم امکان پذیر است.

این اساسنامه در ۱۸ ماده و ۱۲ تبصره مورد تأیید نمایندگان طلاب و فضلای استان یزد می‌باشد.