برگزاری مراسم وداع با ماه رمضان و انس با شهیدان در اردکان – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۵:۴۸ به گزارش اردکان گویا ؛ طبق سنوات گذشته و در آخرین شب‌های ماه ضیافت الهی، مراسم وداع با ماه رمضان و انس با شهیدان در اردکان برگزار می‌شود.این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۳ خردادماه ...
۰
خبر

[ad_1] http://yazdrasa.ir/ar/-/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF   http://www.iribnews.ir/fa/news/2132097/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF   http://kowsarnews.ir/news/view/60257/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85   http://kowsarnews.ir/news/view/60157/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86   http://www.iribnews.ir/fa/news/2132336/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF   http://yazdinews.ir/News/64247.html   http://yazdprisons.ir/2018/05/19/12568/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1/   http://www.ardakanedu.ir/web/ardakanedu/-/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86   http://ardakan.yazdsport.ir/SC.php?type=component_sections&id=18&sid=27901   http://ardakan.yazdsport.ir/SC.php?type=component_sections&id=18&sid=27785   http://ardakan.yazdsport.ir/SC.php?type=component_sections&id=18&sid=27897   https://www.mashreghnews.ir/news/856481/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85   http://ardakan.gov.ir/-/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86   http://ardakan.gov.ir/-/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86   http://basijnews.ir/fa/news/9018108/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA   http://ardakaneemrooz.ir/view.php?news_ID=8839   http://www.pana.ir/news/820919   https://www.yjc.ir/fa/news/6540248/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C   http://www.mizanonline.com/fa/news/420602/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ...
۰
راهپیمایی روز جهانی قدس در روستای خرانق اردکان – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۱:۱۴ گزارش تصویری ؛ در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، اهالی انقلابی روستای خرانق از توابع شهرستان اردکان نیز همگام با سراسر کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند. به گزارش اردکان گویا ؛ ...
۰
راهپیمایی روز جهانی قدس در اردکان – نمایش محتوا

[ad_1] گزارش تصویری؛ مردم ولایت مدار شهرستان اردکان با حضور پرشور و با بصیرت خود در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند و انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ...
۰
مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان در اردکان – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۰:۵۷ گزارش تصویری؛ مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور خیل عظیم دلدادگان به عنایت الهی در اردکان برگزار شد. به گزارش اردکان گویا ؛ [ad_2] ...
۰
ما زیر بار تحریم و محدودیت‌های هسته‌ای با هم نخواهیم رفت/ با صرفه‌جویی می‌توان از قطعی و جیره‌بندی آب جلوگیری کرد – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۴۲ به گزارش اردکان گویا ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل شاکر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردکان ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی و پرهیز از معصیت و گناه با اشاره به‌روزهای پایانی ماه مبارک رمضان ...
۰
روز قدس، نماد ایستادگی حق در برابر باطل است – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۲۲:۲۶ به گزارش اردکان گویا ؛ سرهنگ علی دهقانی، روز قدس را روز امت اسلام و روز انزجار از صهیونیزم جهانی دانست و گفت: روز قدس تابلویی است که نشان می‌دهد دشمن اصلی جهان اسلام کیست ...
۰
اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس در اردکان – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۵:۰۲ به گزارش اردکان گویا ؛ سید رضا حسینی نژاد ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران مؤمن با اشاره به در پیش بودن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گفت: روز جهانی قدس یادگار ماندگار امام ...
۰
روز قدس، روز تجلی دفاع از آزادی و روز احیای اسلام است – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۵:۰۵ به گزارش اردکان گویا ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل شاکر، روز قدس به‌عنوان روز خروش و خیزش جهانی امت اسلام و انسان‌های آزاده علیه جبهه استکبار جهانی به‌ویژه غده سرطانی اسرائیل و اعلام برائت از این ...
۰
مقام معظم رهبری، بزرگ‌ترین مدافع و منتقد این نظام است – نمایش محتوا

[ad_1] ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۴ به گزارش اردکان گویا ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل شاکر در مراسم بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ضمن تسلیت فرارسیدن چهاردهم خرداد گفت: امام راحل عظیم‌الشأن، بزرگ‌مرد معاصر ماست که به‌حق ...
۰